“ราเมนโนโลยี” มากจากการผสมคำว่า “ราเมน” และ “เทคโนโลยี” เข้าด้วยกัน ซึ่งก็เหมือนกับการทำเส้นบะหมี่ทุกชนิดที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” คือความละเอียด ประณีต ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต รวมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นฐานการเรียนรู้ ทำให้เรามีความสามารถปรับปรุงสูตรการผลิต คุณภาพสินค้า และกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

บริษัท ราเมนโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายแรกเริ่มคือ ต้องการเป็นผู้ผลิตเส้นราเมนสดโดยคนไทยให้มีคุณภาพดีเทียบเท่าเส้นราเมนที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นในราคาไทยๆ เราจึงคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ผสานรวมกับเทคนิคในการผลิตอันละเอียดใส่ใจ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิตเส้นบะหมี่มาจาก Mr.Tony Tam และ Ms.Judy Tam ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณมรุต ชโลธร ผู้ริเริ่มการผลิตเส้นราเมนในประเทศไทย บวกกับการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษาด้วยตัวเอง และการไปดูงานการผลิตเส้นราเมนที่ประเทศญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้ง ทำให้เราพัฒนาเทคนิคการผลิตและสูตรการผลิตให้เหมาะกับวัตถุดิบและสภาพอากาศของประเทศไทย

นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพสินค้าที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้ว ความสะอาดและความปลอดภัยด้านอาหารก็เป็นสิ่งที่เราให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก

วัตถุดิบทุกตัวของเราต้องมาจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และที่สำคัญต้องไม่เป็นสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว เครื่องมือเครื่องจักรทุกชิ้นในโรงงานเราใช้วัสดุที่ผ่านการรับรองว่าสามารถใช้สัมผัสกับอาหารได้ มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของระบบคุณภาพ โรงงานเราได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP จากหน่วยงานการตรวจรับรองมาตรฐานชั้นนำของประเทศไทย เพราะเราให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคเทียบเท่ากับสุขภาพของคนในครอบครัวของพวกเรา