เส้นราเมนควรเก็บอย่างไร?

  • เส้นราเมนของเราสามารถเก็บได้ 2 วิธี คือ
    • เก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-5oC โดยสามารถเก็บได้นาน 15 วัน นับจากวันที่ผลิต
    • เก็บในตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -18oC โดยสามารถเก็บได้นาน 6 เดือน นับจากวันที่ผลิต
  • หากเก็บเส้นราเมนในช่องแข็ง เราขอแนะนำให้นำมาละลายในช่องเย็น ที่อุณหภูมิ 2-5oC อย่างน้อย 12 ชั่วโมงเท่านั้น ก่อนนำมาลวกใช้